Kết quả Euro - Kết quả các trận đấu tối hôm nay và rạng sáng ngày mai VCK Euro 2020

5 / 5 của 2 đánh giá
Kết quả VCK Euro 2021 mới nhất rạng sáng nay, xem kết quả bóng đá vòng loại Euro 2021 đêm qua, livescore tỷ số vòng loại Euro 2021 hôm nay.
Lượt trận thứ nhất vòng bảng
02:00 12/06 Thổ Nhĩ Kỳ Thổ Nhĩ Kỳ 0-3 Ý Ý
20:00 12/06 Wales Wales 1-1 Thụy Sĩ Thụy Sĩ
23:00 12/06 Đan Mạch Đan Mạch 0-1 Phần Lan Phần Lan
02:00 13/06 Bỉ Bỉ 3-0 Nga Nga
20:00 13/06 Anh Anh 1-0 Croatia Croatia
23:00 13/06 Áo Áo 3-1 Bắc Macedonia Bắc Macedonia
02:00 14/06 Hà Lan Hà Lan 3-2 Ukraine Ukraine
20:00 14/06 Scotland Scotland 0-2 CH Séc CH Séc
23:00 14/06 Ba Lan Ba Lan 1-2 Slovakia Slovakia
02:00 15/06 Tây Ban Nha Tây Ban Nha 0-0 Thuỷ Điển Thuỷ Điển
23:00 15/06 Hungary Hungary 0-3 Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha
02:00 16/06 Pháp Pháp 1-0 Đức Đức
Lượt trận thứ hai vòng bảng
20:00 16/06 Phần Lan Phần Lan 0-1 Nga Nga
23:00 16/06 Thổ Nhĩ Kỳ Thổ Nhĩ Kỳ 0-2 Wales Wales
02:00 17/06 Ý Ý 3-0 Thụy Sĩ Thụy Sĩ
20:00 17/06 Ukraine Ukraine 2-1 Bắc Macedonia Bắc Macedonia
23:00 17/06 Đan Mạch Đan Mạch 1-2 Bỉ Bỉ
02:00 18/06 Hà Lan Hà Lan 2-0 Áo Áo
20:00 18/06 Thuỷ Điển Thuỷ Điển 1-0 Slovakia Slovakia
23:00 18/06 Croatia Croatia 1-1 CH Séc CH Séc
02:00 19/06 Anh Anh 0-0 Scotland Scotland
20:00 19/06 Hungary Hungary 1-1 Pháp Pháp
23:00 19/06 Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha 2-4 Đức Đức
02:00 20/06 Tây Ban Nha Tây Ban Nha 1-1 Ba Lan Ba Lan
Lượt trận thứ ba vòng bảng
23:00 20/06 Ý Ý 1-0 Wales Wales
23:00 20/06 Thụy Sĩ Thụy Sĩ 3-1 Thổ Nhĩ Kỳ Thổ Nhĩ Kỳ
23:00 21/06 Bắc Macedonia Bắc Macedonia 0-3 Hà Lan Hà Lan
23:00 21/06 Ukraine Ukraine 0-1 Áo Áo
02:00 22/06 Phần Lan Phần Lan 0-2 Bỉ Bỉ
02:00 22/06 Nga Nga 1-4 Đan Mạch Đan Mạch
02:00 23/06 Croatia Croatia 3-1 Scotland Scotland
02:00 23/06 CH Séc CH Séc 0-1 Anh Anh
23:00 23/06 Slovakia Slovakia 0-5 Tây Ban Nha Tây Ban Nha
23:00 23/06 Thuỷ Điển Thuỷ Điển 3-2 Ba Lan Ba Lan
02:00 24/06 Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha 2-2 Pháp Pháp
02:00 24/06 Đức Đức 2-2 Hungary Hungary
Vòng 1/8
23:00 26/06 Wales Wales 0-4 Đan Mạch Đan Mạch
02:00 27/06 Ý Ý 2-1 Áo Áo
23:00 27/06 Hà Lan Hà Lan 0-2 CH Séc CH Séc
02:00 28/06 Bỉ Bỉ 1-0 Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha
23:00 28/06 Croatia Croatia 3-5 Tây Ban Nha Tây Ban Nha
02:00 29/06 Pháp Pháp 7-8 Thụy Sĩ Thụy Sĩ
23:00 29/06 Anh Anh 2-0 Đức Đức
02:00 30/06 Thuỷ Điển Thuỷ Điển 1-2 Ukraine Ukraine
Tứ kết
23:00 02/07 Thụy Sĩ Thụy Sĩ 2-4 Tây Ban Nha Tây Ban Nha
02:00 03/07 Bỉ Bỉ 1-2 Ý Ý
23:00 03/07 CH Séc CH Séc 1-2 Đan Mạch Đan Mạch
02:00 04/07 Ukraine Ukraine 0-4 Anh Anh
Bán kết
02:00 07/07 Ý Ý 5-3 Tây Ban Nha Tây Ban Nha
02:00 08/07 Anh Anh 2-1 Đan Mạch Đan Mạch
Chung kết
02:00 12/07 Ý Ý 4-3 Anh Anh
Bảng A
02:00 12/06 Thổ Nhĩ Kỳ Thổ Nhĩ Kỳ 0-3 Ý Ý
20:00 12/06 Wales Wales 1-1 Thụy Sĩ Thụy Sĩ
23:00 16/06 Thổ Nhĩ Kỳ Thổ Nhĩ Kỳ 0-2 Wales Wales
02:00 17/06 Ý Ý 3-0 Thụy Sĩ Thụy Sĩ
23:00 20/06 Ý Ý 1-0 Wales Wales
23:00 20/06 Thụy Sĩ Thụy Sĩ 3-1 Thổ Nhĩ Kỳ Thổ Nhĩ Kỳ
23:00 26/06 Wales Wales 0-4 Đan Mạch Đan Mạch
02:00 27/06 Ý Ý 2-1 Áo Áo
02:00 29/06 Pháp Pháp 7-8 Thụy Sĩ Thụy Sĩ
23:00 02/07 Thụy Sĩ Thụy Sĩ 2-4 Tây Ban Nha Tây Ban Nha
02:00 03/07 Bỉ Bỉ 1-2 Ý Ý
02:00 07/07 Ý Ý 5-3 Tây Ban Nha Tây Ban Nha
02:00 12/07 Ý Ý 4-3 Anh Anh
Bảng B
23:00 12/06 Đan Mạch Đan Mạch 0-1 Phần Lan Phần Lan
02:00 13/06 Bỉ Bỉ 3-0 Nga Nga
20:00 16/06 Phần Lan Phần Lan 0-1 Nga Nga
23:00 17/06 Đan Mạch Đan Mạch 1-2 Bỉ Bỉ
02:00 22/06 Phần Lan Phần Lan 0-2 Bỉ Bỉ
02:00 22/06 Nga Nga 1-4 Đan Mạch Đan Mạch
23:00 26/06 Wales Wales 0-4 Đan Mạch Đan Mạch
02:00 28/06 Bỉ Bỉ 1-0 Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha
02:00 03/07 Bỉ Bỉ 1-2 Ý Ý
23:00 03/07 CH Séc CH Séc 1-2 Đan Mạch Đan Mạch
02:00 08/07 Anh Anh 2-1 Đan Mạch Đan Mạch
Bảng C
23:00 13/06 Áo Áo 3-1 Bắc Macedonia Bắc Macedonia
02:00 14/06 Hà Lan Hà Lan 3-2 Ukraine Ukraine
20:00 17/06 Ukraine Ukraine 2-1 Bắc Macedonia Bắc Macedonia
02:00 18/06 Hà Lan Hà Lan 2-0 Áo Áo
23:00 21/06 Bắc Macedonia Bắc Macedonia 0-3 Hà Lan Hà Lan
23:00 21/06 Ukraine Ukraine 0-1 Áo Áo
02:00 27/06 Ý Ý 2-1 Áo Áo
23:00 27/06 Hà Lan Hà Lan 0-2 CH Séc CH Séc
02:00 30/06 Thuỷ Điển Thuỷ Điển 1-2 Ukraine Ukraine
02:00 04/07 Ukraine Ukraine 0-4 Anh Anh
Bảng D
20:00 13/06 Anh Anh 1-0 Croatia Croatia
20:00 14/06 Scotland Scotland 0-2 CH Séc CH Séc
23:00 18/06 Croatia Croatia 1-1 CH Séc CH Séc
02:00 19/06 Anh Anh 0-0 Scotland Scotland
02:00 23/06 CH Séc CH Séc 0-1 Anh Anh
02:00 23/06 Croatia Croatia 3-1 Scotland Scotland
23:00 27/06 Hà Lan Hà Lan 0-2 CH Séc CH Séc
23:00 28/06 Croatia Croatia 3-5 Tây Ban Nha Tây Ban Nha
23:00 29/06 Anh Anh 2-0 Đức Đức
23:00 03/07 CH Séc CH Séc 1-2 Đan Mạch Đan Mạch
02:00 04/07 Ukraine Ukraine 0-4 Anh Anh
02:00 08/07 Anh Anh 2-1 Đan Mạch Đan Mạch
02:00 12/07 Ý Ý 4-3 Anh Anh
Bảng E
23:00 14/06 Ba Lan Ba Lan 1-2 Slovakia Slovakia
02:00 15/06 Tây Ban Nha Tây Ban Nha 0-0 Thuỷ Điển Thuỷ Điển
20:00 18/06 Thuỷ Điển Thuỷ Điển 1-0 Slovakia Slovakia
02:00 20/06 Tây Ban Nha Tây Ban Nha 1-1 Ba Lan Ba Lan
23:00 23/06 Thuỷ Điển Thuỷ Điển 3-2 Ba Lan Ba Lan
23:00 23/06 Slovakia Slovakia 0-5 Tây Ban Nha Tây Ban Nha
23:00 28/06 Croatia Croatia 3-5 Tây Ban Nha Tây Ban Nha
02:00 30/06 Thuỷ Điển Thuỷ Điển 1-2 Ukraine Ukraine
23:00 02/07 Thụy Sĩ Thụy Sĩ 2-4 Tây Ban Nha Tây Ban Nha
02:00 07/07 Ý Ý 5-3 Tây Ban Nha Tây Ban Nha
Bảng F
23:00 15/06 Hungary Hungary 0-3 Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha
02:00 16/06 Pháp Pháp 1-0 Đức Đức
20:00 19/06 Hungary Hungary 1-1 Pháp Pháp
23:00 19/06 Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha 2-4 Đức Đức
02:00 24/06 Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha 2-2 Pháp Pháp
02:00 24/06 Đức Đức 2-2 Hungary Hungary
02:00 28/06 Bỉ Bỉ 1-0 Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha
02:00 29/06 Pháp Pháp 7-8 Thụy Sĩ Thụy Sĩ
23:00 29/06 Anh Anh 2-0 Đức Đức
Thông báo